jueves, 2 de julio de 2009

A LECTURA NA CLASE DE MATEMÁTICAS


No Departamento de Matemáticas incidiremos na lectura en voz alta, na interpretación e a comprensión dos enunciados de problemas para mellorar a comprensión lectora.
Os problemas que achegamos como interesantes para mellorar a competencia lectora dos nosos alumnos son problemas de enunciados longos que esixen conseguir unha exhaustiva comprensión da lectura feita.
Seguiremos os seguintes pasos para a comprensión dos devanditos problemas:

1. Lectura do enunciado con toda a atención.

2. Toma de notas, representando os datos esquematicamente nun gráfico, debuxo, esquema, etc., Con este obxectivo obrigámonos a ler con máis atención.

3. Explicalo coas propias palabras incidindo no que nos pregunta e no que sabemos.

4. Buscar estratexias para resolvelo:

a) É un problema para o que temos un sistema de resolución?
b) Busca da solución por ensaio-erro.
c) Facer preguntas intermedias.
d) Resolver casos particulares máis sinxelos cós propostos, ou con números máis sinxelos.

5. Executar a estratexia que decidimos aplicar.

6. Se obtivemos solución, volver ler o enunciado comprobando que a solución cumpre as condicións que esixe o enunciado.

7. Redactar a solución

No hay comentarios: